Πατάκι εισόδου Δημαρχείο Καλαμαριάς

Ευχαριστούμε το Δημαρχείο Καλαμαριάς για την προτίμηση στην myMat για το ποδόμακτρο εισόδου εξωτερικά του κτηρίου!

Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.