Πατάκι εισόδου Σαραφιανός Γενική Κλινική

Η Γενική Κλινική του κ. Σαραφιανού Λυσίμαχου στην οδό Ιουστινιανού 28 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επέλεξε την MyMat για την δημιουργία του ταπέτου εισόδου της  με το λογότυπο της Κλινικής.