Πατάκι είσοδου Καΐσης Oil Group

Ευχαριστούμε την εταιρία Kaisis Oil Group για την προτίμηση της στην MyMat για τα πατάκια των καταστημάτων στον Τρίλοφο και το Σχολάρι. Το τάπετο στο κατάστημα του Σχολαρίου ειναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος που έχουμε δημιουργήσει μέχρι στιγμής με διαστάσεις 200 x 400 εκατοστά!